Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-11

Mätsystem för utvärdering av IT-outsourcing/insourcing

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Deloitte

Deloitte är ett av Sveriges ledande revisions- och konsultföretag med 1000 medarbetare på ett trettiotal orter över hela landet. Vi är verksamma inom revision, skatt, riskhantering, finansiell rådgivning, verksamhetsstyrning och outsourcing av ekonomifunktioner. För mer information, besök www.deloitte.se.

Inom Enterprise Risk Services utarbetar vi riskanalyser, implementerar kontrollsystem samt granskar och bedömer att olika direktiv och styrning i ett företags verksamhet följs. Våra kunder får hjälp att förstå och hantera orsakerna till strategiska, operativa och finansiella risker samt informationsrisker. Vi söker vi nu studenter som är intresserade av att skriva uppsats inom något följande områden:

Uppsatsområden

1. IT Outsourcing/ Insourcing
a. Mätsystem för utvärdering av IT outsourcing partners leveransförmåga.
b. Insourcing ¿ Metod för säker insourcing.

2. Metod för att efterleva regelverk och lagar
a. Sammanställning av krav samt metod för att efterleva Regelverk och Lagar (PuL m.m.) inom IT.

Utbildning

Vi tror att en lämplig bakgrund är data och systemvetenskaplig utbildning alternativt dataingenjörer med inriktning mot IT-management eller Säkerhetsinformatik, gärna kombinerat med studier i ekonomi. Även fördjupade kunskaper inom IT-rätt alternativt outsourcingfrågor är en fördel.

Kontaktinformation

Är ni intresserade av att skriva uppsats inom något av de ovan nämnda områdena ber vi er kontakta [email protected]. Mailet skall innehålla information om vilket område ni är intresserade av samt hur ni planerar att strukturera uppgiften. Bifoga även CV.

Ersättning

Ersättning kommer att utgå.


Med Deloitte avses Deloitte & Touche AB och dess dotterbolag. Deloitte är det svenska bolaget inom Deloitte Touche Tohmatsu. Deloitte Touche Tohmatsu är en schweizisk juridisk person och varje nationellt bolag är en separat och oberoende juridisk person inom respektive jurisdiktion.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.