Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-04-07

Att hitta hästkonturer med datoriserad bildanalys

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Examensarbete vid Centrum för bildanalys (CBA), SLU och Uppsala universitet.

BAKGRUND
Vid hippologen, SLU, pågår ett arbete med att undersöka om man kan bedöma islandshästars ridegenskaper från bilder tagna i naturlig miljö. Som en del i detta arbete behöver man noggrant kunna segmentera hästen från bakgrunden, för att få fram en hästens kontur. Hästarnas färger och bakgrund kan variera åtskilligt, se bilderna på http://www.cb.uu.se/tjanster/hastexjobb.html.
Prickarna på hästarna ligger över anatomiskt intressanta punkter och satts dit efter att en kunnig person palperat hästen. Detta kräver dels en kunnig person, tid, och att hästen är någorlunda tam. Från dessa punkter kan man göra statisktiskt signifikanta förutsägelser om hästens egenskaper. För att slippa sätta dit prickar vill man nu gå vidare för att se om enbart konturen av hästen kan ge liknande förutsägelser. Därför är en noggrann extraktion av konturen nödvändig. Det finns ett stort material av bilder att arbeta med.

MÅL
Att ta fram MATLAB-rutin som automatiskt och noggrant extraherar konturen av hästen i de bästa av de befintliga bilderna.

Kontaktperson CBA Gunilla Borgefors ([email protected])
Kontaktperson Hippologen Lars Roepstorff ([email protected])

Lämplig bakgrund för examensarbetet är civilingenjör eller annan liknande utbildning. Exjobbaren måste ha läst minst en kurs i bildanalys, gärna även påbyggmadskurs och kunna programmera i MATLAB.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.