Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-18

Köproblematiken på Stockholm Arlanda Airport

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
På Arlanda hanterar vi stora passagerarflöden. Som flygplats blir vi bland annat bedömda på passagerarnas väntetider och vi använder mått som grundar sig på IATA-standard. Idag är denna datainsamling manuell och resurskrävande. De stora variationer vi har i passagerareflödena bidrar också till osäkerhet i mätningarna. Därför vill vi ha hjälp med att ta reda på hur länge våra passagerare köar.

Vi är öppna för olika angreppssätt, t ex:
Skulle vi kunna testa en teknisk lösning?
Hur kan vi mäta smartare? Hur får vi mycket informationen med mindre resurser?
Ska vi testa andra kösystem?
Hur gör andra flygplatser eller andra verksamheter med passagerarflöden?
Hur vet vi om en förändring verkligen leder till en förbättring?

Studenterna bör själva påverka problemställningen.

Det är en fördel om du är intresserad av köteori. Detta är dock inget krav.

Skicka en mycket kort intresseanmälan via mail.
Ange kontaktuppgifter samt vilket program och inriktning du läser. Ange när du helst vill påbörja examensarbetet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.