Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-09-22

Arbete med nytt underlag för Natur och kulturvårdsprogram för Göteborgs Stad

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Fem förvaltningar i Göteborgs Stad har nyligen börjat uppdatera sitt 25 år gamla Natur och Kulturvårdsprogram. Det nya projektet kallas Kunskapsunderlaget. Kunskapsunderlaget innehåller tre faktaområden; ekologiska, kulturella och sociala/rekreationsfaka. Syftet med det här projektet är att få ett underlag för stadsplanering. Det finns stora möjligheter att göra både ett 10 och 20 poängsarbete. Frågeställningar kommer att utformas i samarbete med handledare, student och kommunen.

I arbetet finns intresse för utredningar och arbeten kring följande områden:

1. En viktig del av Kunskapsunderlaget är digitaliseringen i GIS-miljö (MapInfo), varför det är en stor fördel om studenten har lite kunskap om GIS. Det finns dock en hel del hjälp att få från förvaltningarna med GIS-frågorna också. Digitalisera redan färdiga inventeringar av olika slag, dels komplettera dem och dels göra helt nya inventeringar. Det gäller både marina och limniska miljöer, skog, öppna marker, artinventeringar mm.

2. Många typer av undersökningar av naturområden. Hjälp är välkommet i alla typer av undersökningar. Jämförande studier från tidigare år eller mellan olika områden är möjligt.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.