Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-16

Omsättning av androgener - betydelse för prostatacancer

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Såväl prostatacancer som godartad prostataförstoring stimuleras att tillväxa av manligt könshormon (androgener). Även balansen mellan manliga och kvinnliga könshormoner (östrogener) kan ha betydelse för uppkomst av cancer. I det här projektet studeras generna som ger upphov till de enzymer som deltar i bildningen av testosteron och andra könshormoner. De enzymer som är av intresse är t ex 3a-Hydroxysteroid Dehydrogenase (3a-HSD), 3b-HSD, Cytochrome P450 7B1, Estrogen receptor b och UDP-glucuronosyltransferase 2B17.
Vi samlar för närvarande in vävnadsprover från prostata. Dessa prover får vi från kirurgen på Urologen som samlar in dem från patienter som genomgår radikal prostatektomi. Prostata delas in i tumör och friska delar och från dessa preparerar vi fram RNA. Sedan mäter vi RNA-expressionen av flera olika gener i de olika definierade delarna av prostata. Vi mäter också androgenkoncentrationer i urinprov och blodprov. Vi genotypar individerna för olika genetiska polymorfier i flera av dessa gener. Resultaten kan öka kunskaperna om de ärftliga och andra faktorer som styr omsättningen och effekterna av manligt könshormon och hur dessa processer kan påverkas med olika former av behandling.

Projektarbetet kommer att vara en del av vår pågående forskning. Mer specifikt kan dessa projekt komma att bli aktuella;

· Jämför RNA uttrycket av olika androgen metaboliserande enzymer i begränsande friska delar och cancer drabbad vävnad av prostata. Vi har samlat in prostata från 10 patienter. Metoder som kommer att användas är RNA-preparation, RT-PCR, Real-time PCR.

· Genotypa de ca 20 individer som ingår i studien med avseende på flera av våra nyupptäckta polymorfier. De genetiska variationerna kommer sedan att korreleras med olika fenotyper. Metoder som kommer att användas är DNA preparation, PCR, sekvensering.

· Mäta androgen koncentrationer i urin och blod. Urin analyserna görs på GC-MS och en lämplig metod för blodanalyserna håller för närvarande på att tas fram på vår avdelning.

· Eventuellt om RNA expressionen varierar av nåt/flera enzym i olika delar av prostata kommer vi att med In-situ hybridesering verifiera resultaten. Det kan även vara intressant att mäta protein uttryck i de olika delarna av prostata med någon Immunohistokemisk metod. Dessa metoder är ännu inte uppsatta vårt i laboratorium, utan än så länge bara på planeringstadiet.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.