Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-09

Mindball, spelet du styr med dina hjärnvågor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mindball är det intresseväckande och annorlunda spelet du styr med dina hjärnvågor, se www.i-p.se. Det har som en svensk exportprodukt sålts till företag och organisationer över hela världen. Ursprunget är ett forskningsresultat från ett av våra IT-forskningsinstitut, The Interactive Institute, i Stockholm.

Uppgiften är att utveckla en första prototyp för nästa generation av Mindball. Detta görs som ett examensarbete i en grupp om 3-4 personer och under handledning av flera erfarna civilingenjörer.

Arbetet är en 20-poängsuppgift, för var och en av deltagarna.

Uppgiften innehåller forskning/utredning, utveckling/konstruktion och tillämpning av lösningar inom områdena

- Elektronik
- Mjukvara
- Mekanik
- Elektromekanik

Du som söker ska gå någon av civilingenjörsutbildningarna datateknik, elektroteknik eller maskinteknik. Gruppen ska ha goda kunskaper inom elektronik (analog, digital, mikroprocessorer), systemutveckling, programmering (java, c++), mekanik och elektromekanik (konstruktion, element, CAD, simulering). Gruppen ska även ha goda kunskaper om datorsystem, PC och mikrodatorer.

Har du yrkesmässigt arbetat med något av ovanstående områden är det en merit.

Arbetet utförs i Stockholm.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.