Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-09

Pedagogisk besöksvägledning - informationsdesign (aw)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Multeum, bibliotek och museum i Strängnäs
I Strängnäs kommun är biblioteks- och museiverksamheterna sammanslagna till en enhet. Den integrerade verksamheten startade när det nybyggda huset Multeum öppnade i september 2003.
I lokalerna finns bibliotek med bokhallar för fack- och skönlitteratur, informations- och utlåningsdiskar. Vidare rymmer huset Strängnäsrum, lekhörna för barn, utställningshall, galleri med publika datorer och café, tidnings- och tidskriftshörna, sammanträdesrum, garderob och WC. En trappa upp finns studiehylla med datorer och ett tyst läsrum med släktforskningsdator och mikroficheläsare.


Multeum i Strängnäs söker hjälp med:

att utreda behovet av besöksvägledning,
att med utredningen som grund åtgärda behovet genom att utarbeta förslag på tydlig och pedagogisk information och vägledning.

Målet är att besökare/låntagare så självständigt som möjligt ska kunna använda sig av Multeums utbud och tjänster.

Vi tror att den pedagogiska vägledningen kommer att bestå av flera delar:

orienteringskarta i entrén, tvåspråkig
besöksfolder, flerspråkig
skyltsystem för verksamheternas olika rum och funktioner
skyltsystem för bibliotekets olika ämnesavdelningar
digital vägvisare


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.