Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-11-13

Ett projekt vid Affärsområdet Energi, Katrineholm Energi AB.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Katrineholm Energi AB är ett helägt dotterbolag till Tekniska Verken i Linköping och har affärsområden inom eldistribution, värmeproduktion och distribution, kommunikation och avfall. Bolaget har dagsläget 95 anställda.

Vi söker en examensarbetare till ett projekt inom affärsområdet Energi, värmeproduktion.

Värmeverket producerar årligen 210 GWh värme till fjärrvärmesystemet med två fastbränslepannor på vardera 20 MW som baslast. Idag används till största delen oförädlat trädbränsle i produktionen. Bränslet levereras från ett antal olika aktörer och har skiftande kvaliteter på till exempel fukthalt och askhalt. Nu skall man börja samförbränna andra fraktioner, så som exempelvis returflis och andra utsorterade avfallsfraktioner i en av pannorna. Då en del av dessa bränslen klassas som avfall blir därmed kraven bränslehantering och emissioner hårdare. Företaget är därför i behov av ett digitalt system för att dokumentera uppgifter om bla bränslekvalitet för att kunna säkerställa att angivna villkor krav och följs. Systemet skall också omfatta sammanställning och rapportering av levererade vikt- och energimängder etc. till leverantörer av bränslen.

Du kommer att ställas inför uppgiften att utveckla ett system för att lagra, beräkna och ta fram data samt presentera information som är väsentlig för verksamheten. Resultatet av arbetet ska användas i den dagliga driften. Önskvärda kvalifikationer är att du är i slutfasen av dina studier. Ett krav är att du har färdigheter inom energiteknik goda datakunskaper. Uppgiftens omfattning är lämpligt för ett 10 p examensarbete.


För intresseanmälan och frågor, kontakta
Thomas Andersson, affärsområdeschef, AO Energi
Katrineholm Energi AB, 0150-579 57
[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.