Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-27

Kommunikationsmedel för datorbaserad distribuerad samverkan

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Organisation
Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) bedriver forskning för totalförsvaret. En av avdelningarna där är Systemteknik, belägen i Ursvik i Sundbybergs kommun, under vilken Institutionen för Systemmodellering finns. Här bedriver vi forskning kring grundläggande metoder och strukturer för Modellering och Simulering (MoS) m m.

Bakgrund
I och med nätverks och webbens inflytande över hur vi använder datorer idag, dyker ständigt nya användningsområden upp. Ett av dem är datorbaserad samverkan, som innebär tekniker och metoder för att tillåta människor att dela arbetsareor och verktyg m.m. Detta innebär att två eller flera personer kan sitta på olika geografiska platser och tillsammans utföra en uppgift på distans. Kända miljöer som tillåter detta är t.ex. NetMeeting och Tango.

Projektet
På Institutionen för Systemmodellering bedrivs för närvarande ett projekt som förkortas NätSim (¿Nätverksbaserad Modellering och Simulering¿. I projektet forskar vi kring och utvecklar en prototyp till en nätverksbaserad miljö som skulle kunna utgöra en gemensam plattform för försvarsrelaterad MoS. Förutom exempelvis distribuerad simulering och distribuerade filsystem, är en ingående komponent en modul för datorbaserad samverkan, som baseras på Java och XML. Modulen, som heter CC (¿Collaborative Core¿), bistår med tjänster för grupphantering och även gränssnitt för att koppla in verktyg som ska användas för datorbaserad samverkan. Ett problem har dock varit att integrera effektiva kommunikationsverktyg i CC, bl.a. då olika plattformar kan tänkas använda miljön.

Uppgift
En uppgift och avsaknad i projektet är att se över existerande open-source verktyg för kommunikation som skulle kunna integreras i miljön. Sådana medel är t.ex. chat och webbkamera m m. CC kompletteras för att kunna passa för verktygen och dessa modifieras för och integreras i CC och för användning i miljön. Verktygen utvärderas för syftet och för de krav som ställs. Kraven är t.ex. att miljön ska vara distribuerad (alltså inte server-baserad), och att flera olika klienter kan existera (t.ex. PC, PocketPC, handhelds etc.).

Lämpliga förkunskaper: Distribuerade datorsystem, Java, XML
Startdatum: Så snart som möjligt


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.