Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-18

Närsaltsbehov vid olika årstider vid rening av avloppsvatten i luftad damm

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställning
Skoghalls Bruk renar sitt avloppsvatten i flera steg, bl.a. i ett biologiskt steg med en så kallad luftad damm. Sommartid har den luftade dammen en effektivitet på närmare 70 % TOC reduktion. Vintertid sjunker effektiviteten betydligt. Gamla analysvärden tyder på att även närsaltshalterna i avloppsvattnet varierar med årstiderna. Det är nu viktigt att undersöka om effektiviteten kan höjas med lämplig närsalts dosering. Därför behöver närsaltsbehovet undersökas närmare.

Uppgifter
Studera gamla analysdata och kartera närsaltshalter i inkommande vatten för att hitta tidigare variationer av närsaltshalter och kvotförhållanden (N:P:C).
Testa närsaltsbehovet i lab.skala vid normal temperatur respektive kallare vinter temperatur.

Organisation
Stora Enso Skoghall AB har verksamhet vid tre enheter i Värmland. Skoghalls Bruk är en av världens ledande tillverkare av kartong till konsumentförpackningar. Enheten i Forshaga polyetenbelägger kartong och vid Karlstad Research Centre bedrivs avancerad forsknings- och utvecklingsverksamhet. Våra kunder använder kartongen framförallt till livsmedelsförpackningar. Exportandelen utgör cirka 90 procent av produktionen. Vi har sammanlagt drygt 1200 anställda.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.