Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-02-01

Utvärdering av informationsinsatserna om EU:s gemenskapsinitiativ Urban II

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Urban II är ett av EU:s gemenskapsinitiativ. Initiativen syftar till att förstärka den sociala och ekonomiska sammanhållningen mellan unionens medlemsstater genom att minska regionala obalanser. Urban II är EU:s satsning för stadsutveckling som pågår parallellt i ett 70-tal städer runt om i Europa fram till år 2006. Göteborg deltar som enda kommun i Sverige. Beredningssekretariatet finns i Göteborg och Länsstyrelsen i Örebro län är förvaltningsmyndighet för Urban II. Programperioden är 2000-2006 och den totala budgeten är på 16 000 000 Euro. Läs mer om programmet på www.urban2.org.

Syftet med Urban II:s informations- och kommunikationsinsatser är att invånarna i Urbanområdet får en ökad kännedom om stödmöjligheter inom Urbanprogrammet samt den roll EU har. Syftet är också att bidra till en hög kvalitet på ansökningar och projekt samt underlätta projektgenomförandet för alla parter.

Uppgifter:
- Analysera mediabevakningen(pressklipp)
Syftet kan vara att utifrån en teoretisk ram i form av begrepp som medielogik och PR undersöka vilken bild ger berörd media av Urban/EU-stöden? Innebär förslagsvis en analys av pressklipp om Urban sedan programstart (pressklipp finns samlade i en pärm i Göteborg).

- Analysera pressmeddelanden från Göteborgs Stad
Analys av pressmeddelandena från Göteborgs stad och om det finns något samband mellan utgivningen av pressmeddelanden och publiceringen av tidningsartiklar (samtliga utgivna pressmeddelanden kan man få via en länk till Göteborgs Stad).

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.