Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-17

Modellering av partikelflöden i Merkurius magnetosfär

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Merkurius planetära magnetfält har mätts under två snabba förbiflygningar med NASA-sonden Mariner 10. Ur dessa mätdata har fältet approximerats med en dipol som är förskjuten ungefär 0.2 planetradier från planetens centrum.

Den förskjutna dipolen innebär att Merkurius magnetosfär är osymmetrisk vad avser infångade partiklar och eventuella svaga ringströmmar samt att fotoelektroner och/eller sekundärelektroner som slås ut från planetytan kommer att se olika förlustvinklar beroende på vilket halvklot de emitteras från. Den senare effekten leder till ett svagt elektriskt fält parallellt med magnetfältet, ett nettoflöde av laddning mellan halvkloten eller en kombination av båda effekterna.

Uppgiften går ut på att utifrån en enkel modell för Merkurius magnetfält beräkna de ovan nämnda laddningsflödena, i första hand var för sig, och i mån av tid för kombinationer av plasmapopulationer respektive elektroner emitterade från planetytan.

Du bör ha grundkunskaper i plasmafysik och rymdfysik samt intresse för programmering och numeriska metoder.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.