Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-24

Molekylära mekanismer vid Alzheimers sjukdom och andra neurodegenerativa sjukdomar

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Du som är intresserad av att göra ditt examensarbete inom området neurodegeneration är välkommen att höra av dig till oss. Vår forskning, under ledning av prof. Lars Lannfelt, är inriktad på att skaffa kunskaper kring molekylära sjukdomsmekanismer och behandlingsstrategier för Alzheimers sjukdom, Parkinsons sjukdom och andra neurodegenerativa tillstånd.

Vi har ett flertal intressanta projekt med start under hösten 2005. Bland dessa kan nämnas studier av immunologiska aspekter vid Parkinsons sjukdom, studier av genuttryck vid Parkinsons sjukdom och studier av molekylära skillnader mellan celler med och utan neuropatologi vid Alzheimers sjukdom.

Tekniker som kommer att användas utgörs bl.a. av cellodling, transfektionstekniker, olika sorters kromatografi, western blot, laserdissektion, preparativ och kvantitativ PCR.

Du som söker bör vara studerande inom en molekylärbiologisk eller biomedicinsk utbildningslinje och även ha ett allmänt intresse av kliniskt förankrad neurovetenskap.

Hör gärna av dig till mig så får du veta mer,


Martin Ingelsson, M.D., Ph.D.
Uppsala Universitet
Institutionen för Folkhälsa / Molekylär Geriatrik
Rudbecklaboratoriet
Dag Hammarskjölds Väg 20
Tel: 018 / 471 41 07
E-mail: [email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.