Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-12-19

Gårdsmejeri

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett konventionellt mjölkproducerande lantbruk med 100 kor. Vi planerar att vidareförädla en del av råvaran (mjölken) till ädelost i volymer om c:a 25 ton om året. Osten är av typen bleu d.v.s en blåmögelost med vit (camenbert) utsida. Det speciella med produkten är en hantverksmässig tillverkning samt att den helt och hållet ystas på gårdens egen mjölk.
Vi har bra förutsättningar och grepp om hur vi ska hantera produktionen men har väldigt liten vetskap om hur försäljningen av en sådan produkt ska hanteras. Volymen är för stor för att hanteras såsom gårdsbutik.

Frågeställningar:
Hur stort försäljningsområde bör man inrikta sig på för angiven volym?
Vilken typ av försäljningsorganisation bör man jobba med?
Finns möjligheter att komma in i någon butikskedjas/grossists ordinarie sortiment?
Främst söks förstås svaret på - kan man överhuvudtaget sälja denna typ av produkt?

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.