Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-03

Ta fram modell för att beräkna transportkostnader

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Allrenhållning är ett miljöserviceföretag med 70 anställda, omsätter ca 70 milj. kr år 2005 och har ca 46 fordon. Vi är verksamma i Östergötland och vårt huvudkontor ligger i Söderköping. Vi erbjuder lösningar för allt sort avfall inklusive farligt avfall. Vi utför bl a kommunal sophämtning åt fyra kommuner i Östergötland men vi utför även avfallshantering åt alla typer av företag. Hantering av avfall och återvinningsmaterial innebär mycket hantering och transporter och utgör en stor del av vår verksamhet.

För att vara konkurrenskraftiga i bl.a. anbudsberäkningar är en viktig del att beräkna kostnader för logistiken av transporterna. Här vill vi hitta ett bra verktyg/modell för att kunna beräkna förväntade kostnader.

http://www.allren.se/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.