Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-10-11

Talsyntes baserat på open source (Ljusdal 71)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Föreningen med läs och skrivsvårigheter (FMLS) Ljusdal vill undersöka möjligheterna i området talsyntes baserat på open source källor. Ni ska göra en state-of¿the-art undersökning och undersöka alternativa sätt att generera tal och även bygga en fungerande prototyp.

Bakgrund:

Personer med läs- och skrivsvårigheter har när de skriver ¿ i synnerhet på en dator, t.ex. i MS Word - svårt att avgöra om den text de skrivit är korrekt. Att läsa från skärmen är extra svårt. Därför är möjligheten att kunna återge den skrivna texten via talsyntes ett viktigt hjälpmedel i deras arbete.Det finns fungerande system, men de är ofta kostsamma och inte alltid lätta att installera. Därför vill FMLS ¿ ta fram en prototyp för hur detta kan ske ¿ som underlag för eventuell produktutveckling

Uppdragsbeskrivning:

Ni skall i ert arbete genomföra följande moment:

1. En state-of-the art studie, dvs. studera och värdera de på marknaden förekommande alternativen, både i Windows-miljö samt de komponenter ni kan finna inom open source (v. 1)

2. Skapa en kravspecifikation för att utveckla en prototyp (v. 2)

3. Utveckla en fungerande prototyp (v. 3-7)

4. Testa och anpassa prototypen (v. 8)

5. Presentation och rapportskrivning (v. 9-10)

Se även www.claravallis.com för fler x-jobb i Ljusdal

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.