Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-09

Kartläggning av viljan och attidyden till förändring av den egna arbetssituationen

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Gullspångs kommun har sedan mars 2004 arbetat med problemet deltidsarbetslöshet. Helaprojektet Gullspång syftar till att hitta lösningar där varje individ ska få möjlighet att arbeta önskad arbetstid. Projektet ska vara avslutat juni 2005.

Bakgrund till problemet:
Många människor vill gå upp i arbetstid men kan inte. Kanske jobbet är för tungt, kanske det finns inbyggda hinder i organisationen eller kanske det inte finns tillräckligt med arbetsuppgifter på företaget. Trots flera insatser från samhällets sida, har deltidsarbetslösheten blivit ett växande problem, både för samhället och för den enskilde. Samtidigt behövs arbetskraft inom både offentlig och privat sektor.

Helaprojektet Gullspång vill ha ett examensarbete runt frågor som:

- Politikernas, den enskilde arbetsgivaren och den enskilde arbetstagarens attityder, viljan till förändring i arbetssituationen.

- Den enskilde arbetstagarens vilja till heltidsjobb och arbetsgivarens vilja att ta tillvara på befintlig kompetens genom att erbjuda mer arbetstid.

- Jämställdhetsperspektiv, lönesättning och tjänstgöringsgrad. Målet är att kvinnor och män ska ha samma rättigheter och möjligheter till lika lön för lika arbete.

- Vad innebär det för människor att få önskad arbetstid, arbetsmiljöfrågor och ekonomi.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.