Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-29

Kommunikationslösningar i skogsmaskinlag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Holmen Skog är ett företag i Holmenkoncernen. Vi förvaltar ca 1 miljon hektar egen skog och försörjer våra egna industrier i Sverige med virke.
Företaget har verksamhet i nästan hela sverige.

Skogsbruket går mot att bli allt mer digitalt och inom Holmen Skog har vi i flera år arbetat med att skapa en digital kedja från avverkningsplanering till industri. Man ser även en trend att våra skogsmaskiner utrustas med allt mer kraftfulla datorer för att kunna hantera program för navigering, produktionsmätning o.s.v. För att få den digitala kedjan komplett krävs dock ökade möjligheter till kommunikation för maskinerna. Med dagens GSM-nät och den stora geografiska spridning som skogsbruket täcker finns stora begränsningar. Ett antal intressanta lösningar för digital kommunikation är framtagna och skulle kunna vara aktuella för Holmen skog.

Syftet med examensarbetet är att undersöka möjligheterna att få ett automatiserat dataflöde mellan maskiner i ett maskinlag samt avverkningsledare och implementera en lösning i ett maskinlag.

För mera information om examensarbetet, besök vår hemsida: www.holmenskog.com

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.