Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-02

Vidareutveckling av en webbaserad plattform för elektronisk ärendehantering (workflow)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
INLEDNING
---------
Medius hjälper sina kunder att effektivisera processer med hjälp av IT. Detta sker genom rollen som oberoende rådgivare runt affärssystem, egna produkter i form av en egenutvecklad plattform för elektronisk ärendehantering kallad Mflow och en egenutvecklad produkt för webbaserad elektronisk distribution och hantering av leverantörsfakturor kallad Iflow, samt skräddarsydda applikations¬utvecklingsprojekt mot kundspecifika krav.

Medius bedriver verksamhet i Linköping och Stockholm och har lokal representation på båda orter. Huvudkontoret ligger i Linköping.
Medius ledord är kvalitet, enkelhet och närhet, såväl internt som externt.

MFLOW
-----
Mflow är en webbaserad workflowapplikation för elektronisk distribution av alla slags ärenden. Mflow är uppbyggt så att arbetsflöden enkelt kan definieras med villkor, ärendestatus och behörighet. I applikationen finns ett antal möjligheter till uppföljning, tex. följa ärendets gång, plocka fram transaktionshistorik eller följa upp kostnader för vissa typer av ärenden.

Genom hela kedjan loggas åtgärder och användaren kan knyta kommentarer till varje ärende. Det finns en mängd olika tillämpningsområden för Mflow.

Exempel på ärenden som Mflow redan idag används för är leverantörsfakturor, revisionsrapporter, orderändringar, reklamationer och avvikelser.

IFLOW
-----
Iflow bygger på Mflow och är en webbaserad produkt för elektronisk distribution, kontroll, attestering, arkivering och uppföljning av leverantörsfakturor.

EXAMENSARBETE
-------------
Under det senaste två åren har vi märkt en mycket stor efterfrågan på marknaden efter Iflow. Detta har medfört att Iflow idag har nått en högre mognadsgad (såväl funktionellt som arkitekturellt) än övriga fyra ärendetyper inom Mflow-konceptet (revisions¬rapporter, orderändringar, reklamationer och avvikelser). Dock finns nu ett behov av att produktmässigt lyfta övriga moduler till samma nivå som Iflow.

Exemensarbetet syftar till att uppnå ovanstående mål. Följande punkter bör belysas i examensarbetet:
¿ Kartläggning av nuvarande status
¿ Genomgång av nuvarande ärendetyper. Identifiering av förbättringsmöjligheter i nuvarande hantering
¿ Säkerställa att alla ärendetyper bygger på samma grundplattform och grundarkitektur i Mflow
¿ Kartläggning av möjligheter att generalisera funktionaliteten för ärendetyperna revisionsrapporter, orderändringar, reklamationer och avvikelser. Idag nyttjas dessa ärendetyper av endast en kund, vilket har lett till att denna kunds önskemål till sto del har styrt utvecklingsarbetet
¿ Realisering av ovanstående

UPPLÄGG
-------
Nedan beskrivs ett förslag till upplägg av examensarbetet. En slutgiltig aktivitetsplan tas gemensamt fram av Medius och exemensarbetaren/-arbetarna under arbetets första fas.
¿ Kunskapinhämtning/förstudie
- Sätta sig in i Iflow och Mflow
- Definition av uppgiften
- Avgränsningar
- Tidplan

¿ Utarbetende av lösningsförslag
- Ta fram och värdera olika alternativ
- Ta fram designförslag så att lösningen passar in i ramverket för Iflow

¿ Realisering av lösningen
- Implementation
- Test
- Dokumentation

¿ Framtagande av exjobbsrapport

TEKNIK
------
Iflow är en webbaserad applikation byggd i Microsoftmiljö. Det är en fördel om man har kännedom om någon/några av de ingående komponenterna:
¿ Microsoft IIS Server som webbserver
¿ Microsoft SQL Server som databasserver
¿ Microsoft Visual Studio .NET som utvecklingsmiljö

Som programspråk änvänds främst Visual Basic .NET men det är inget som hindrar att hela eller delar av examensarbetet utförs i ett annat språk kompatibelt med .NET (exempelvis C#), dock under förutsättning att resultatet kan integreras med Mflow utan problem.

ÖVRIGT
------
Det är inget hinder att två studenter utför examensarbetet tillsammans.
Önskad utbildningsprofil: C/D/IT/Di

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.