Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-10

IPTV och Video on Demand ¿ en Demoplattform (english will follow)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Frågeställning
Nästa generation av tjänster för IPTV (TV över IP) är on-demand tjänster som ställer helt nya krav på serversystem för videoinnehåll och nätverksinfrastruktur - kapacitet, tillgänglighet etc.

Examensarbetet går ut på att bygga en utvärderings- och demoplattform i mjukvara för strömmande MPEG-2 video - från en server PC mot en IP-baserad set-top-box.
I arbetet ingår att bygga stöd för interaktionen mellan set-top-box och server för att styra
videoströmmen över standardiserade protokoll. Ett viktigt moment är att teoretisk och praktisk utvärdera algortimer för snabbspolning, vilka egenskaper de har och vad de implicerar i tex förbehandling av data.

Syftet med platformen är att stödja förstudiearbete kring funktioner som skall läggas i hårdvara och i en förlängning att möjliggöra demo efter integration mot riktig hårdvaryprototyp.

Allmän kodningsdiciplin och möjlighet till rimlig återanvändbarhet av kod är viktigt för oss även om projektet inte syftar till att sitta i en produkt.

Organisation
Edgeware är ett nystartat företag, grundat av personer med tung teknisk bakgrund inom nätverksteknik, halvledare och professionell video. Vi är i en mycket dynamisk fas där vi håller på att utveckla vår första produkt ¿ en i många avseenden banbrytande nätverksserver för video. Produkten, som bygger på egenutvecklad hårdvara, har kapacitet att skicka oberoende videoströmmar till 10,000 användare, med upp till 10Gbps sammanlagd bandbredd.

Om du är intresserad av att vara med tidigt och göra ett spännande exjobb i ett teknikdrivet företag som arbetar med video och nätverksprodukter på absoluta framkant, så är detta en chans för dig.
Vi har kontor i Hammarby industriområde gränsande till Hammarby sjöstad, med goda kommunikationer.

Önskad profil
Vi söker en student med stort intresse för nätverk och kommunikation, med goda praktiska och teoretiska färdigheter inom området IP och protokollstack. Projektet kommer att baseras på Linux vilket gör att praktiska erfarenheter av Linux inklusive kernel värderas högt.

Civilingenjörsprogram E, D, IT eller motsvarande är ett önskemål. Vi söker någon omgående.


================================================
================== ENGLISH =====================
================================================
IPTV and Video on Demand ¿ a Demonstration Platform

Master's Thesis Project/Exjobb (20p)
Topic
Next generation services for IPTV (Television content over IP) are on-demand services that impose completely new requirements on the content server systems and network infrastructure - capacity, availability etc.

The thesis project is to build an evaluation and demonstration platform in software, for streaming MPEG-2 video from a server PC to an IP based set-top-box. The platform will support interaction between set-top-box and the server to control the streaming, using standardized protocols. An important aspect is to propose and evaluate algorithms for fastforward/rewind, content pre-processing etc.

The purpose of the platform is act as an internal pre-study of functionality that will be implemented in hardware in future products. Later, the platform will also be integrated with a hardware prototype and serve as a demonstration vehicle.

Even if the project is not directly targeting a product, it is important that the software is designed in such a way, that it can be re-used on other platforms.

Organization
Edgeware is a startup company, founded by individuals with an extensive background in networking, semiconductors and equipment for professional video contribution and distribution. We are in an exciting phase, currently developing our first product ¿ a state of the art network server for video content based on a novel storage technology with 20Gbps network performance.
Our architecture is implemented using FPGAs and commercial components, and is capable of feeding 10,000 independent video streams, with an aggregate bandwidth o

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.