Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-19

Undersökning om informationsinhämtning bland användare av geografisk informationsteknik (Gävle)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
ULI, Utvecklingsrådet för Landskapsinformation, är en ideell förening med 220 svenska organisationer. ULI verkar för ökad, bredare och effektivare användning av geografisk information i samhället. Medlemmar är myndigheter, företag, institutioner och föreningar som har gemensamt att de producerar eller använder geografiskt relaterad information. ULI ger ut läromedel och rapporter, arrangerar konferenser och seminarier samt informerar om geografisk informationsteknik via sin hemsida och genom en kvartalstidning. Mer information om ULI hittar du på hemsidan www.uli.se.

En viktig del i ULIs arbete är att informera medlemmarna och andra om nyheter och utveckling inom området geografisk information. För att få nyhetsinformation om geografiska informationssystem (GIS) finns många olika informationskällor. ULI och många av föreningens medlemmar är därför intresserade av att få en överblick av var och hur användarna av geografisk informationsteknik, inklusive beslutsfattarna inom dessa verksamheter, får information om området. Syftet med examensarbetet är att ta reda på vilka media som används och i vilken omfattning.

Tänkbart upplägg för examensarbetet:

1.Skapa ett frågeformulär anpassat för enkät och intervjuer i samarbete med ULIs kansli och några av föreningens medlemmar
2.Genomföra enkätundersökning och intervjuer i första hand bland ULIs medlemmar men även bland övriga organisationer inom branschen
3.Sammanställa och utvärdera resultat

Arbetet skall utföras under vårterminen 2005.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.