Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Finita elementsimulering av duktila brott i verktygsstål

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
En snabb utveckling pågår av nya verktygsstålsorter som klarar allt svårare påkänningar i olika tillämpningar. Seghet och duktilitet blir i dessa högprestandastål en begränsande faktor för användningen. Det är därför viktigt att kunna skräddarsy stålen med så god seghet som möjligt. Finita elementmetoder är här ett viktigt hjälpmedel i stålutvecklingen.

Mål:
Att bygga upp finita elementmodeller som beskriver verktygsstålens mikrostruktur med grundmaterial och olika partiklar, främst karbider. Modellerna baseras på utseendet hos framtidens verktygsstål. Modellerna beskriver hur sprickor uppkommer i materialen och hur de propagerar. Resultaten från simuleringarna jämförs med experimentella resultat

Arbetet sker i samverkan med Världens ledande vertygsståltillverkare.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.