Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2006-01-18

Finita element simulering av utmattning i lasersvetsade fordon

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Lasersvetsning är en fogningsteknik på snabb tillväxt i fordonsindustrin. Man börjar nu använda denna teknik för allt fler fogar som är utmattningspåkända. Dimensioneringsmetoder behöver därför utvecklas.

Mål:
Att bygga upp finita metoder för dimensionering av lasersvetsade fogar i fordon. Metoder baserade på skalmodeller tas fram som ska vara direkt tillämpbara i fordonsindustrin. Dessa modeller jämförs med mer detaljerade modeller som bygger på solidelement. Resultaten från beräkningarna används tillsammans med experimentella resultat för att föreslå dimensioneringsmetodik.

Arbetet sker i samverkan med Europas ledande fordons-, komponent- och materialtillverkare.  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.