Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2008-06-16

Inventering och sammanställning av naturvärden i blivande naturreservat

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Norbergs kommun arbetar med att bilda naturreservat av Klackbergsområdet. Detta är ett gammalt gruvområde med mycket höga natur- och kulturvärden. Bland naturvärdena är floran mest uppmärksammad. Naturvärdena finns sammanställda i en länsstyrelsepublikation från 1974. Det vore önskvärt att få denna uppdaterad med de nya kunskaper som tillkommit och eventuellt också kompletterad med nya inventeringar. Bland annat är insekts- och molluskfaunan dåligt undersökta i området och kryptogamfloran är inte sammanställd.

Se också

http://www.ekomuseum.se/sevard/25klackberg.html
http://www.norberg.se/miljo/naturnbg.htm

Omfattningen kan diskuteras och nivån kan givetvis vara olika - 5p, 10p, eller mer.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.