Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-17

Mätning av benskörhet med bildanalys av datortomografibilder

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Osteoporos (benskörhet) är ett betydande medicinskt samhällsproblem, genom att det orsakar ett stort antal frakturer, fr a på äldre personer. Att kunna mäta osteoporos på levande människor är viktigt för att identifiera riskgrupper och förebygga frakturer. De metoder som finns för detta uttgår oftast oftast från benets täthet och tar bara indirekt hänsyn till den struktur av mikroskopiska benbalkar som ger benet dess hållfasthet.

Syfte:
Målet för det här ex-jobbet är att utveckla en metod för att med datoriserad bildanalys av datortomografibilder mäta graden av osteoporos.

Arbetssätt:
Bildanalysmetoder kommer att användas för att mäta antalet och grovleken hos benbalkarna i en tredimensionell bild. Arbetet bedrivs i den tvärvetenskapliga miljön CMIV (http://www.cmiv.liu.se). Kunskaper i bildanalys är väsentliga. I första hand söker vi efter en blivande civilingenjör. Sannolikt kommer en del egen programmering att ingå i uppgiften.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.