Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-16

Analys av multinationell website

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi har drivit ett antal projekt där vi projektlett utveckling och införande av multinationella webbplatser för stora företag. I ett av dessa projekt vill vi driva ett förbättringsprogram. Examensarbetets uppgift är studera de inblandade lokala bolagen, analysera webbplatserna, föreslå innehållsmässiga förbättringar, föreslå utseendemässiga förbättringar, föreslå funktionella förbättringar. Webbplatserna gäller länder i Europa, Nordamerika, Sydamerika, Afrika och Asien. Det kan bli aktuellt med resor till dessa länder för att göra en del analysarbeten på plats tillsammans med företagen men i huvudsak utförs arbetet från Sverige med hjälp av telefon- och webbkonferenser.

För att lyckas med arbetet krävs en god kännedom om webbplatser - dess funktion och kommunikation. I synnerhet söker vi personer med kunskaper/erfarenheter inom konsumentmarknadsföring: hur får man konsumenter att stanna på en webbplats? att lockas till att söka efter dessa produkter i butik? med mera. Arbetet kommer även att kräva en god grafisk förmåga eftersom det gäller att föreslå och illustrera förbättringsåtgärder i det grafiska innehållet. Det finns en rik mängd av varumärkesmaterial, varumärkesriktlinjer med mera så det handlar inte om att uppfinna grafisk form utan om att använda den på bästa sätt för att skapa en attraktiv och levande webbplats.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.