Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-10

Energilösningar på Norra Älvstranden

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Det finns två examensarbeten inom detta område:

1) Vilken energilösning är att föredra för nybyggt bostadsområde på Norra älvstranden? Norra Älvstranden Utveckling AB planerar upprätta nytt bostadsområde på Västra Eriksberg. Tidigare studie har skapat frågetecken inför fjärrvärmesystemet. Man vill nu studera miljökonsekvenserna för en storskalig energiförbrukning i valt område med avseende på olika energiförsörjningssystem. Även ekonomiska aspekter bör integreras i arbetet.

2)Lösningar som hämtar sin energi ur Göta älv?
Vi vill veta om det finns bra fungerande lösningar där man tar energi ur Göta älv. Kyla alternativt värme. Vi har funderingar om vi kan använda Göta älv som energikälla till Västra Eriksberg men har själv haft lite problem med att filter etc slammar igen pga den stora sedimenthalten i älvvattnet. Finns det fler system uppströms eller i Göteborg som fungerar eller inte fungerar. Vad har de gjort för att det skall fungera eller vilka erfarenheter har de dragit av ett illa fungerande system? Vilka erfarenheter kan vi ta med oss av detta till V. Eriksberg?

Båda examensarbeterna förmedlas av Miljöbron, för mer information http://www.miljobron.se


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.