Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-24

Databas för brandservice företag gärna med mobil koppling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vi är ett mindre företag på Västkusten som primärt jobbar med brandskyddsbranschen. Det saknas idag ett branschdatasystem vilket har lett till att många företag utvecklat egna program/lösningar som i regel fungerar dåligt.

Er uppgift blir att utveckla en ny databas med alla de funktioner som krävs för att på ett effektivt sätt kunna planera och genomföra arbetet. En central del av lösningen är att databasen ska vara anpassad för flera användare. Det innebär att en servicetekniker på fältet ska kunna bearbeta information i databasen. Åtkomst till databasen kan antingen ske över Internet eller via replikering.

Dessutom önskar vi att kunden ska kunna logga in via Internet för att se sina uppgifter, kunden ska dock inte kunna ändra något i databasen.

Då vi tidigare jobbat med ett liknande projekt som av olika skäl fick avslutas i förtid har vi en klar bild av vad vi önskar och vi har också en hel del dokumentation. Vi har också tillgång till olika befintliga system.

Det krävs ingen särskild utbildningsprofil men vi förväntar oss att ni har goda kunskaper i databaskonstruktion. Vi ser också gärna en student som vill göra ett lita längre åtagande än bara examensarbetet.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.