Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-02

Hur säljer man på bästa sätt magisteruppsatser?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Magisteruppsatser från svenska universitet är en intressant kunskapskälla som dock är i nuläget lågt värderat. Hur kan man höja värdet på dessa sett ifrån ett näringslivsperspektiv. Hur resonerar företagen? Vilken är betalviljan? Vilka kanaler är bäst att använda för att höja värdet? Många fler frågor kan ställas och besvaras.

MA stödjer uppsatsförfattarna i sitt arbete på olika sätt.
Välkommen för en diskussion.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.