Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-01-30

Informationsbehov i Stadsdelsförvaltningen Tynnered, Göteborg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Stadsdelsförvaltningen (SDF) Tynnered i Göteborg är en organisation med 2 250 anställda utspridda på 70-talet arbetsplatser. Enligt årlig medarbetarundersökning får den interna informationsspridningen höga värden (78 av 100) och den ges företrädesvis muntligt av cheferna inom förvaltningen.

Informationschefen önskar nu hjälp med att undersöka informationsbehovet hos de anställda:
- Vad anser de kanaler som finns idag? Fungerar de tillfredsställande?
- Behövs det nya kanaler? I så fall vilka?
- Förslag på utveckling av interninformationen
- Ytterligare en intressant fråga i sammanhanget är vilka andra kanaler de anställda använder för att få kunskap och information om SDF Tynnered.

För mer information om SDF Tynnered se http://www.tynnered.goteborg.se/


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.