Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-20

Mervärdet av att bo i trähus! - En undersökning av boendeupplevelsen i Sundsvalls Inre Hamn

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
¿skulle kunna vara en rubrik till ett examensarbete som vi vill erbjuda Er.

Nu är det snart dags för de första hyresgästerna att flytta in i sina nyproducerade lägenheter i hamnen. Husen stomme är ett massivträsystem där både väggar och bjälklag utförs med massivträelement.

Att bygga med trä har gjorts genom alla tider, men med förbudet, År 1847, mot att använda brännbart material i stomkonstruktion för hus med fler än två våningar, har trähusbyggandet stått stilla. År 1994 upphävdes förbudet, men skepsisen för trähus ligger kvar.

Nu har det kommunala fastighetsbolaget Mitthem gjort slag i saken och beställt ett helt bostadsområde där alla hus, enligt detaljplan, ska uppföras med träkonstruktioner.

Parallellt med byggprojektet drivs ett utvecklingsprojekt som ska studera bygget och dra lärdomar av gjorda erfarenheter samt dokumentera dessa. Inom ramen för detta projekt finns intresse att följa upp, med attitydundersökning, hur boende ser på att bo i trähus.

Här är några av de frågeställningar som kan ingå i undersökningen:

- Sinnesupplevelsen ¿ hur upplevs trä genom våra sinnen (lukt, känsla, syn)
- Ljudmiljö ¿ hur är akustiken (inom lgh, mellan lgh)
- Säkerhet ¿ känns det tryggt/robust ur alla aspekter (fukt, brand, stabilitet..)
- Kvalitetsmässiga frågor
- Funktionsmässiga frågor
- Hur upplevs hyresnivån

Inom ramen för examensarbetet tänker vi oss ett framarbetat underlag till en enkätundersökning som tas fram i samråd med experter och involverade i projektet. Det bör också ingå en uppföljande undersökning samt en tolkning av de resultat som erhålls.

Låter det intressant?

Hör av Er till mig (Jenny) på [email protected] , mobil: 070-2736951


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.