Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-30

Utvärdering av ett skolprojekt

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvärderare sökes till Attentions Skolprojekt ¿Kunskapsbank för elever med särskilda behov/neuropsykiatriska funktionshinder¿

Skolprojektet är ett treårigt projekt som verkar för elever med neuropsykiatriska funktionshinder såsom ADHD/DAMP, Tourettes syndrom, Aspergers syndrom och läs- och skrivsvårigheter.

Projektet har tre syften. Ett syfte är att skapa och sprida en samverkansmodell mellan förbundet Attention, kommun och landsting. Två projektgrupper är skapade med deltagare från den lokala Attention föreningen, kommun/grundskola och landsting/barn-och ungdomspsykiatri och projektledaren. En projektgrupp finns i Trelleborg (Skåne) och en i Tierp (Uppsala län). Projektgrupperna utför olika aktiviteter i sina kommuner riktade mot skolpersonal och föräldrar.

Projektets andra syfte är att skapa samarbete och, nätverk. Ett antal samverkanspartners i olika kommuner har kopplats till projektet som genomför gemensamma aktiviteter inom Skolprojektets regi. Det har även bildats nätverk indelade i olika grupper (yrkesverksamma och brukare) som får löpande information via elektroniska nyhetsbrev.

Projektets tredje målsättning är att samla och sprida information och kunskap. Informationen samlas på en hemsida och sprids i nätverken.

Utvärdering av: Samverkansprocessen i Trelleborg och Tierp och av projektets olika aktiviteter samt av informationsspridningen

Start delutvärdering i Tierp (Uppsala län) våren 2005
Slututvärdering (Trelleborg, Lund, Tierp)hösten 2005

Intresserad av mer information - kontakta projektledare


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.