Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-19

Easy portable Link Handler for embedded systems

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund:
Inom telekom industrin existerar det en mängd olika processorer med tillhörande plattformar som tillhandahåller ett gränssnitt mot applikationen. Dessa plattformar innehåller diverse kommersiella realtidsoperativsystem (RTOS) och kringkomponenter från antingen processortillverkaren eller från olika tredjepartsleverantörer. Gränssnittet till plattformen är oftast specifikt för just den hårdvaran och det operativsystemet och förändringar i plattformen kräver en hel del omdesign av applikationen vilket är kostsamt och tidskrävande.

Därför är det intressant att ta fram generella komponenter som ska vara enkla att portera till nya miljöer. Endast ett gränssnitt till plattformen ska sedan existera för applikationen oavsett vilken processor eller operativsystem som används.

Uppgiftsbeskrivning:
Syftet med examensarbetet är att systemera en generell länkhanterare för inbyggda realtidssystem som ska vara enkel att portera till olika RTOS och processorer. Länkhanteraren är den komponent i plattformen som tar hand om OS-meddelanden som ska skickas från en processor till en annan. En första prototyp av länkhanteraren ska sedan implementeras i en UNIX-miljö med ett enkelt testsystem. I mån av tid så är det också önskvärt att länkhanteraren porteras till en DSP plattform med tillhörande RTOS.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.