Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-10

Utveckling av närinfrarött spektroskopiskt system

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Sensice Innovation är ett utvecklingsbolag och utvecklar isdetektorer som avgör vägunderlaget framför ett fordon och varnar föraren för kommande halka. Detektionsmetoden bygger på IR-spektroskopi och använder flera innovativa koncept för att sänka produktens kostnad med bibehållen tillförlitlighet.

Examensarbetet är praktiskt inriktat och omfattar vidareutveckling och optimering av befintlig spektrometer samt konstruktion av nya spektrometervarianter. Arbetet inkluderar beräknings- och simuleringssteg, design och konstruktion av såväl de rent optiska delarna av systemet som av optomekanik och elektrooptik. Systemets optomekaniska egenskaper är nära kopplade till resulterande utsignaler och arbetet innefattar även utveckling av metoder och system för analog och digital signalbehandling.

Sökande bör vara väl insatt i geometrisk optik, gärna med praktisk erfarenhet av optikkonstruktion. Signalbehandlingen kan omfatta endera eller flera av simuleringar, utveckling av mjukvara för signalbehandling i realtid eller utveckling av elektronik för signalbehandling.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.