Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-10-25

Teknik för tjejer i sjuan - ger det resultat?

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Örebro universitet har sedan minst fem år medverkat i Örebro kommuns sommarkurs teknik för tjejer i sjuan. De senaste fem åren har kursen erbjudits mer än 300 flickor varje år. Ger utbildningen något resultat, och i så fall vilket? T ex:
- Påverkas flickornas gymnasieval, påverkas deras teknikintresse?
- Lärare som undervisar; finner de att tjejer har annan förförståelse, eller annan syn på teknik, utvecklar lärarna sitt pedagogiska förhållningssätt genom att undervisa en otraditionell målgrupp?
- Förbättras könsbalansen i tekniska gymnasieprogram?

Lämplig utbildningsprofil kan vara lärarprogram, samhällsvetenskapligt program med utvärderingskompetens, genusvetenskaplig kompetens.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.