Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-12

Optimering av värme- och ventilationssystem

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
1. Beskrivning av nuläget
Följa upp alla om- och tillbyggnader av värme och ventilationssystem och dokumentera helheten.
På platsen följa alla rörsystem och inventera ingående komponenter. Skriva ned en förteckning över komponenter (pumpar, fläktar, värmeväxlare mm)
Rita upp ett principellt flödesschema med alla ingående komponenter på en fabrikslayout (cad)

2. Förankra nuläget
Kalla till en genomgång med berörda på fastighets- och underhållsavdelning och stämma av så att allt är rätt uppfattat.

3. Föreslå förbättringar
Räkna igenom och kontrollera om energisystemet är väldimensionerat jämfört mot dagens krav.
Räkna fram en luftbalans för ventilationen och stämma av denna mot dagens nybyggnadskrav.
Genomgång av energiskostnader för fjärrvärme och uppvärmnings el.
Föreslå energibesparande åtgärder

4. Presentera förbättringsförslag

Visa flödesschemat och kommentera helheten som den ser ut idag.
Presentera dagens energikostnader för uppvärmning och ventilation av fabrikslokalerna.
Redogöra för vilka förbättringar som kan uppnås med olika förändringar av systemet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.