Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

3D visualisering av industriområde och promenadstråk (Ljusdal 67)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ni kommer att göra en 3D-modell för ett promenadstråk i anslutning till Ljusdals centrala delar. Promenaden går längs kyrksjön och passerar under några hundra meter ett industriområde. Modellen skall användas för att studera hur avskärmningar och utsmyckning etc. kan utformas.
Eventuellt kompletteras arbetet med längre delar av promenaden.

Bakgrund:
Visualisering med 3D har blivit en tillgänglig teknik med intressanta tillämpningar inom arkitektur, konstruktion och markandsföring. Speciellt kraftfullt är 3D om flera parter behöver diskutera olika planmässiga lösningar. Det är enklare för den vanliga människan att ha synpunkter på 3D-bilder än på planskisser, en stor fördel att man enkelt kan titta från olika betraktningsvinklar i modellen.
Kyrksjöpromenaden i Ljusdal har blivit en populär anläggning med många olika nyttjare, och är en viktig del i marknadsföringen av kommunen. Passagen förbi industriområdet Östernäs och värmeverket kan dock göra betydligt trevligare.

Uppdragsbeskrivning:
Definiera uppdraget; vilken del av promenaden och hur mycket av kringliggande områden som skall visualiseras.
Sammanställa kart- och ritningsunderlag samt fotografera området, bygga upp översiktliga geometrier som trådmodeller.
Finputsa specifika geometrier och detaljer, skapa ändringsbara objekt som exempelvis plank och skärmar.
Färdigställa bilder och video som kan visas för olika parter,
Om tid ges - samla in synpunkter och lämna förslag på åtgärder.

Se vidare på http://www.claravallis.com under prospekt om andra x-jobb i Ljusdal.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.