Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-06-01

Examensarbete om hydrofila metallytor

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
I många applikationer är det önskvärt med en hydrofil metallyta som kan
verka t ex självrengörande. Examensarbetet syftar till att kartlägga olika koncept för att skapa hydrofila metallytor. Det är viktigt att förstå hur dessa system fungerar kemiskt och vilka egenskaper som erhålls både direkt efter tillverkning och en längre tids användning. En utmaning i detta är att ytbehandlingen i sig ökar ytenergin och således blir ytan mer reaktiv mot omgivningen vilket gör det svårt att erhålla permanenta egenskaper.

Projektupplägg
Projektet kommer att utföras i form av ett 5 månaders examensarbete (20
poäng) och planeras innehålla följande delar:

Ø Litteraturstudie
Ø Försöksplanering
Ø Laborativt utförande (ytbehandling med några intressanta system)
Ø Utvärdering
Ø Rapportering

Arbetet inleds med en förutsättningslös litteraturstudie över
ytbehandlingar som ger hydrofila ytor. Potentiella ytbehandlingar stäms av mot industriella krav och ett urval av intressanta system utvärderas. En viktig del är att studera långtidsegenskaper genom exponering mot olika miljöer som kan tänkas försämra de hydrofila egenskaperna.

Tidplan
Projektet avser att startas under våren 2005.

Praktisk information
Korrosions- och Metallforskningsinstitutet, KIMAB utvecklar och förbättrar metaller och processer för metallframställning samt studerar nya metallers uppträdande i verkstadsteknisk tillverkning och i mekaniska konstruktioner.
Examensarbetet genomförs på kemiavdelningen på KIMAB, i nära samarbete med Outokumpu Copper.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.