Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-04-06

1.Polymersystem för slow release av anti foulingsubstanser i båtbottenfärger. 2.Test av olika substanser avseende settling av cypridlarver mfl förslag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Nyttigt nikotin och selen samt ev. vissa andra ämnen hindrar påväxt på båtskrov.
Havstulpaner och andra levande marina organismer på båtskrov ökar friktionen vilket ger en ökad bränsleförbrukning för framdrivning. För att lösa problemet i dag appliceras giftiga tungmetallfärger på skroven. Efterhand som färgen slits ned sipprar tungmetallerna ut i haven och ansamlas i växter, fiskar och havslevande däggdjur,där ämnena ställer till stor skada.

Jag har funnit ett miljöanpassat alternativ. En mix av växtbaserade ämnen används. Ämnena i sig är giftiga i hög koncentration när de sitter på båtskrovet, men när de späds ut i vatten bryts alla toxiska effekter ned eller förändras så att ingen giftig ansamling äger rum.
Centralt i min lösning är nikotin och selen. Nikotinet har en förmåga att förhindra påväxt och i kombination med selen förhöjs denna effekt. Genom att tillföra nikotin och selen till en färg störs den reaktion som ligger till grund för fastsättning.
Nikotin och selen är så lågkoncentrerade vid läckaget att organismerna i havet hinner omvandla dem till funktionella substanser. Nikotinet, som omvandlas till nikotinamid, bryts ned medan selen, som är ett grundämne, binder många gifter och inaktiverar dem. Det motverkar en toxisk ackumulering av både gifterna och selen.

Att utveckla metoden till kommersiell produkt kräver att ämnena kan appliceras i en polymerbaserad färg som sakta läcker ut dem. Jag har några förslag på hur detta kan gå till. Det finns även andra intressanta substanser att testa som med största sannolikhet också kan fungera som påväxthindrande medel.
Marknaden bedöms i första hand bestå av den internationella yachtsektorn och i andra hand av den totala internationella marina sektorn.
civ.ing.Birgit Nyberg-Swenson,Tel: 031-276885,[email protected]


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.