Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-02-13

Analys av utforming av motionsprodukt/datorspel

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
WeMotion är ett företag som befinner sig i en uppstartsfas. Vi jobbar med produkter som kombinerar motionerande och datorspel. Just nu håller vi på och startar upp arbete med att ta fram en första produkt som kan lanseras på marknaden. Till detta arbete skulle vi behöva en exjobbare som jobbar med analys av hur produkten ska utformas. För att komma fram till det behöver exjobbaren titta på och undersöka:
-Internetspel
-Cykeltävlingar
-Konkurrerande produkter och vad användarna av de produkterna har för önskemål


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.