Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-10

Examensarbete inom området skiktbeläggning (Plasma och ytbeläggningsfysik) vid Linköpings Universitet och Sandvik Toolings F&U-enhet i Stockholm.

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Vändskär och andra verktyg för metallbearbetning beläggs med ett slitstarkt och kemiskt resistent skikt med en tjocklek av 2-20 m, vilket mångdubblar prestanda. En teknik som ofta används är PVD (Physical Vapor Deposition) med vilket menas förångning [av metall] i vakuum. Med reaktiv förångning menas en process där metallångan reagerar med en reaktiv gas, exempelvis kväve, och bildar en förening med önskade egenskaper på verktygets yta. En etablerad metod som används därvid kallas magnetronsputttering. Ett av processens tillkortakommanden är skiktets begränsade vidhäftning till substratet/verktyget. Därför söker vi nu en examensarbetare som kan studera en förbättrad variant av sputtering (pulsad teknik).

Din uppgift blir att tillverka TiN och TiAlN med High Power Impulse Magnetron Sputtering (HIPIMS), studera resultatet med valda analysmetoder, samt om möjligt kartlägga skiktens prestanda i bearbetningsprov. Arbetet kommer huvudsakligen att utföras vid avdelningen för Plasma & Ytbeläggningsfysik i Linköping och i samarbete med skiktavdelningen vid Sandvik Tooling, där eventuella bearbetningstester kommer att genomföras.

Start under våren 2005, längd 5 månader.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.