Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-05-25

Konsekvensanalys av en ev. nedläggning av byskolan i Ekesjö, Vingåker

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ekesjö skola är en av Sveriges äldsta skolor som fortfarande är i drift. Här går idag 45 elever från 6-årsverksamhet till 6:e klass. Det är en s. k. B-skola där flera årskurser samsas i ett klassrum. Idag är det en väl fungerande skola där både lärare och elever trivs. Nu hotas den av nedläggning. På landsbygden är skolan mer än en skolfråga. Det handlar om byns framtid, om vi vill ha en levande landsbygd eller inte.

Ekesjö skola ligger i Finspångs kommun vid gränsen till Vingåkers kommun. Eftersom Vingåker är betydligt närmare vänder sig byborna till Vingåkers kommun för all service. Finspång är långt borta. Vilka kommer att vilja bo kvar eller bosätta sig här i framtiden då skola, äldrevård, sjukvård etc finns i Vingåker och kommunerna tidvis inte kan samarbeta?

I kommunen finns inte varken tid eller pengar att göra någon utredning hur en ev. nedläggning påverkar bygden. Vi efterlyser därför en en genomlysning av frågan ur följande perspektiv:

¿ Ekonomiskt
¿ Pedagogiskt
¿ Kvalitetsmässigt
¿ Skolans betydelse för bygden
¿ Fördelar med att behålla skolan respektive att byta skolmiljö
¿ Skolans betydelse för annan samhällsservice
¿ Utveckling av elevunderlaget under de kommande 10 åren
¿ Vilka frivilliga insatser som finns att tillgå
¿ Hurvida skolan kan erbjuda andra skolor något

Punkterna är hämtade ur Skolan mitt i byn av Ingrid Marklund, Glesbygdsverket 2000, vilken skulle kunna vara en utgångspunkt för arbetet.
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.