Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-08-15

Ekonomiska aspekter av funktionshindrade IT-användares medverkan i produktutveckling

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Hjälpmedelsinstitutet driver ett projekt, ¿Bättre tillsammans¿, som rör användarnas medverkan vid utveckling av produkter och tjänster inom IT-området. Projektet genomförs i samarbete med flera olika handikapporganisationer och KTH. Inom projektet har vi behov av kunskap om ekonomiska aspekter av användarmedverkan. ¿Lönar det sig¿ med användarnas medverkan? Det finns en föreställning ¿ bland annat hos vissa hjälpmedelsföretag ¿ att det är dyrt att engagera brukarna i utvecklingsarbete. Man ser kostnaderna som en barriär. Vi anser dock att användarnas egen medverkan bidrar till möjligheterna att få fram produkter och tjänster som bättre svarar mot målgruppernas behov. Exempel på aktuella IT-tillämpningar är 3G för mobil videotelefoni för döva personer eller digitala talböcker för personer med läs- och skrivsvårigheter/dyslexi.

En undersökning av ekonomiska aspekter av användarnas medverkan, skulle kunna ge svar på frågan hur man kan gå tillväga för att beräkna kostnader och vinster till följd av användarnas medverkan.
Ett examensarbete skulle kunna innehålla arbete med någon eller några av följande uppgifter. Har du egna tankar och idéer om hur arbetet skulle kunna utföras, så hör av dig till oss. Vi är mycket intresserade av att höra dina förslag.
¿ Beskriv fördelarna med funktionshindrade användares medverkan i utveckling eller utvärdering av produkter och tjänster inom IT-området- i termer av ekonomiska och andra värden.
¿ Beskriv några ¿Case studies¿ från företag som framgångsrikt tillämpar användarmedverkan och tar tillvara synpunkter från användarna i utvecklingsarbetet
¿ Lämna förslag till tillvägagångssätt för att analysera kostnaden för användarmedverkan.
¿ Lämna förslag till tillvägagångssätt för att analysera vinster med användarmedverkan.
¿ Jämför olika kostnader i förhållande till varandra. Jämför vad det kostar att ta fram en genomsnittlig produkt i relation till kostnaden för att involvera brukare i utvecklingsarbetet.

  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.