Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-26

Införande av MPS verktyg

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Svepotex AB är beläget i Kumla och grundades 1961. Det är ett företag som tillverkar madrasser och bäddutrustning, med kunder över hela Europa.

Uppsatsförslag:
Befintliga ekonomisystem i företaget ska göras om och anpassas så att de kan användas som effektiva styrmedel vad avser produktion och ekonomi. De problem som ska överbryggas är bl a för mycket fel i kalkyleringen, missar i kommunikation mellan olika avdelningar och andra oklarheter i systemen samt onödigt mycket manuell pappershantering.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.