Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-01-04

Framtagning av standardiserad och optimerad spindelutdragare

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Mål
Att ta fram en standardiserad spindelutdragare där fokus lagts på kostnadsbesparing och optimering.

Syfte
Att få ner konstruktionstiden, få en enhetlig standard samt förbättra och förbilliga.
Arbets- och projektgrupp:
Avdelningar som kommer att beröras av arbetet:

¿ Mek. konstruktion.
¿ Automation
¿ Inköp
¿ Beräkning
¿ Montage

Förväntad besparing:

Konstruktionstid i ett normalt projekt bör reduceras från 100-300 timmar till 20-60 timmar beroende på storlek och omfattning. Kostnad för mekaniska komponenter uppgår idag till ca 500000 SEK för en spindelutdragare avsedd för maskin med pappersbanbredd 5500 mm. Denna kostnad bör kunna reduceras med 20-30%.

Kalkylerad tidsåtgång:
Beräknad tidsåtgång inkl. möten, beräkningar, kontakter med leverantörer och layout framställning är ca. 250 timmar.

Arbetet är lämpligt för 1-2 studenter under 15 veckor.

Handledare på Metso är Mats Görrel

Kontaktpersoner på Metso är:
Tekniska frågor: Rune Skogsberg 054-171088
Administrativa frågor: Kristina Kvist 054-171085


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.