Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2007-04-04

Kundregister (Söderhamn)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
* Kundregister
* Register där våra avtalskunder finns
* Priser/rabatter
* Antalet kunder

B.O´s Brand & Larm AB erbjuder ett brett säkerhetspaket för företag och hushåll.

Vi säljer och installerar inbrottslarm, passagesystem, kameraövervakning, samt datanäts installationer och är dessutom återförsäljare för AB Svenska Tempus.

Vi projekterar även brandlarm, utrymningslarm, brandskydd samt utrymningsvägar vid ny eller ombyggnad.

För mer information se: http://www.bo-s.nu
  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.