Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-11-23

Uppföljning och utveckling av ett litet företag

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Utvägen, en rikstäckande kedja av lokala kunskapsföretag som är specialister inom brand och utrymningssäkerhet för att skapa trygga arbetsplatser för våra kunder med fokus på Människan, Tekniken och Organisationen (MTO).

Utvägen Götene är ett lokalt enmansföretag som bl.a. arbetar med brandskydd. I ett enmansföretag är det svårt att hinna med arbete som uppföljning och utveckling av verksamheten. Därför vore det önskvärt att undersöka: Hur man kan gå till väga för att hinna följa upp och utveckla ett enmansföretag?


Uppskattad omfattning: 5-10 veckor
Nyckelord: Organisationsteori, företagsekonomi
Ämnesområde: Ekonomi


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.