Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-19

Koncept förändring på släpvagnar för 25,25 m fordon.(Bollnäs)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Bakgrund
För att kunna nå en optimal fordons kombination som passar både i Europa med 16,5 m fordonslängd och som sedan vid samankoppling inom Sveriges gräns når 25,25 m med en dragbil använder vi oss idag av en släpvagn med skjutbar boggi och vändskiva.
Denna boggi skjuts ihop respektive dras isär med hjälp av dragbilen. Ett problem är att man vintertid med låg last och låg friktion har svårt att trycka ihop respektive dra isär fordonet för att kunna koppla ihop eller isär fordonskombinationen.

Mål
Att göra konceptstudier på olika sätt att lösa förflyttningen av boggin.

Uppgift
Genom litteratursökning på patent, bransch tidningar, och egna ideer leta fram möjliga koncept. Göra grundläggande konstruktions underlag.


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.