Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-03-31

Att skapa en databas/hemsida för dialekter i Hälsingland (Ljusdal 61)

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
Ert projektarbete blir inriktat på att göra en hemsida för landskapet Hälsinglands olika dialekter som kopplas till en databas med ljud, text och film.

Bakgrund:

Studiefrämjandet är en organisation med verksamhet över hela landet som bedriver utbildning/ folkbildning genom studiecirklar kulturarrangemang vuxenutbildning mm.

Bakgrunden till projektet är att Studiefrämjandet i norra Hälsingland vill främja och bevara, samt dokumentera Hälsinglands olika dialekter, för dagens befolkning och kommande generationer. Många dialekter är på utdöende och det är väsentligt att bygga ett system som kan bevara och tillgängliggöra material om detta.

Uppdragsbeskrivning:
Ni skall ge förslag till systemlösning för att kunna administrera en databas, med utrymme för ljud-filer, filmfiler och text. Databaslösningen skall vara lämpad för att lägga ut materialet på Internet. Ni skall också utveckla en prototyp baserad på ert förslag till databaslösning.
Ni skall vidare föreslå, utforma och skapa en prototyp till ett system för visning av innehållet på en hemsida. Besökaren ska via hemsidan kunna leta sig fram till den dialekt man önskar veta mera om, och få höra ljud- och även filmupptagningar med den speciella dialekten. Man ska också kunna välja översättning i ljud eller text.

Läs vidare om exjobb i Ljusdal på http://www.claravallis.com under Prospekt


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.