Exjobbsförslag från företag

Detta är ett uppsatsförslag hämtat från Nationella Exjobb-poolen. Klicka här för att komma tillbaka till samtliga exjobbsförslag.

Förslaget inkom 2005-12-15

Elsystem för el från solceller - delprojekt inom Solar20

OBS! ANSÖKNINGSTIDEN FÖR DETTA EXJOBB HAR LÖPT UT.
BAKGRUND
Projektet Solar20 syftar till att generera elektricitet från solen till en investering på 1$/W vilket skulle göra stora solenergianläggningar lönsamma i många delar av världen.

Solar20 är ett samarbete mellan Borlänge Solar Center, företaget Priono AB och en stor projektgrupp som har bedrivits sedan hösten 2002. Tekniken vi utvecklar bygger på högeffektiva solceller vilka arbetar med koncentrerat solljus - 20-100 ggr koncentration.

Utmaningen är att konstruera en fysisk struktur och reflektorer till lågt pris och hög prestanda som är anpassad efter marknadens krav och naturens villkor! Vi arbetar i en dynamisk grupp med KTH, Chalmers och Högskolan i Halmstad och har kontakter med Vattenfall Utveckling och Högskolan i Borlänge i fyra grupper:

1) Struktur - relektorkonstruktion
2) Mekatronik - styrning av refelktorn mot solen
3) Receiver - vattenkylning av solcellerna
4) Optik - optiska former och verknignsgrad

ELSYSTEM
Nu söker vi deltagare till en ny grupp kring Solar20 elsystem.

Uppgiften är att lära sig hur solceller fungerar elektriskt under
koncentrerat ljus. De bästa solcellerna ger 30% verknignsgrad och arbetar med 1000 solars koncentration (1MW/m2).

FRÅGESTÄLLNINGAR
- Hur skall solcellerna kopplas samman elektriskt
- Vilka strategier finns det för att hålla nere serieförluster
- Hur hantera om en solcell i seriien havererar eller skuggas
- Hur skall likspänningen från solpanelerna omriktas till växelspänning och kopplas ut på det vanliga elnätet.

Arbetet sker tillsammans med de andra grupperna i Solar20 och i kontakter med solenergiforskare och solenergiföretag i hela världen.

FRAMTIDSOMRÅDE
Solenergi är en av världens mest expansiva branscher som om ett decennium förutspås svara för en avsevärd andel av investeringarna inom energiområdet.

Läs mer på www.solar20.com


  GÅ TILL XJOBB.NU FÖR FULLSTÄNDIG INFO OM DETTA EXJOBB
Informationen om uppsatsförslag är hämtad från Nationella Exjobb-poolen.